Tillgänglighet

Biblioteket har material och tjänster som passar läsare med olika behov.

Boken kommer

Boken kommer-tjänsten riktar sig till kommuninvånare som på grund av exempelvis hög ålder, långvarig sjukdom eller rörelsehinder inte själva kan ta sig till biblioteket eller bokbussen för att låna material. Tjänsten innebär att bibliotekets personal regelbundet plockar ihop en bokkasse åt dig. Bokkassen kan hämtas och lämnas tillbaka till biblioteket av en anhörig eller vän. Om detta inte är möjligt ordnas transporten på annat sätt. Tjänsten är gratis. Kontakta biblioteket om du eller din anhöriga vill använda Boken kommer.

Celia

Om du på grund av till exempel sjukdom eller synskada har svårigheter att läsa tryckta böcker kan du ha rätt att lyssna på böcker via Celias talbokstjänst. Du kan få tillgång till ljudböckerna som cd-skivor (mp3) eller elektroniska ljudböcker. Fråga bibliotekspersonalen om mer information.

Böcker med stor stil och lättlästa böcker

I biblioteken finns böcker med stor stil och lättlästa böcker.

Storstilsböcker är böcker där texten (fonten) är extra stor och tydlig. Böckernas innehåll är inte ändrat, utan innehållet är samma som i motsvarande bok med normal textstorlek. Storstilsböcker är ibland uppdelade i två band för att inte bli för tjocka.

I lättlästa böcker har texten ändrats så att den är enklare att läsa och förstå. Meningarna är kortare och inga svåra eller långa ord används. Det finns lättlästa böcker som riktar sig till både vuxna och till ungdomar.

Böcker på andra språk

Biblioteket har böcker på flera olika språk. Om du inte hittar böcker på det språk du vill läsa på, eller om du vill ha fler böcker än vad biblioteket har i sin samling, kan biblioteket beställa böcker från Flerspråkiga biblioteket till dig. Flerspråkiga biblioteket har böcker på ca 80 olika språk för vuxna, ungdomar och barn. Följande språk ingår inte i utbudet: engelska, estniska, franska, italienska, ryska, spanska, tyska, nordiska språk. Böcker på ryska kan beställas från Ryskspråkiga biblioteket i Esbo.

Det är gratis att beställa böcker från Flerspråkiga biblioteket och Ryskspråkiga biblioteket.

Teckenspråkiga biblioteket

Teckenspråkiga biblioteket upprätthålls av Finlands dövas förbund rf. Bibliotekets material består av teckenspråkiga videor. Teckenspråkiga biblioteket hittas på adressen https://viittomakielinenkirjasto.fi/sv/hem/.

Läsglasögon

Alla kommunens bibliotek har några par läsglasögon i olika styrkor, vilka kan lånas under biblioteksbesöket.

Servicehundar

Servicehundar är välkomna in i biblioteket.