Närvaro- och vårdreservering

Tack vare Päikky kan vi höja säkerheten inom småbarnspedagogiken och förskolan. Viktig information om barnet, vårdnadshavarnas/reservhämtarnas kontaktuppgifter och antalet närvarande barn finns tillgängligt för personalen i Päikky.

 • Vi vill erbjuda trygg småbarnspedagogik, därför görs personalens arbetsschema enligt bokningar i Päikky. Även matbeställningar görs enligt bokningarna.
 • Det ärvårdnadshavarna som bokar barnets vårdtider i Päikky. Bokningen ska vara gjord 7 kalenderdagar innan veckan i fråga börjar, t.ex. vårdtider för hela vecka 40 bokas senast på söndag vecka 38 kl. 24. Önskvärt att bokningen görs enligt det verkliga vårdbehovet. Personalen eller ledaren sätter inte in tider efter att bokningskalendern är låst.
 • Om antalet timmar/månad överskrids faktureras den högre avgiftsklassen för den överskridna månaden.
 • Det är vårdnadshavarnas ansvar att kontinuerligt följa med de förverkligade timmarna i Päikky för att undvika överskridning!
 • När barnet är närvarande förbrukas timmarna enligt barnets förverkligade närvaro. Inte enligt den bokade tiden.

Så här påverkar planerad frånvaro, frånvaro, sjukfrånvaro och oplanerade dagar månadssaldo:

 • Planerad frånvaro – Ska sättas in av vårdnadshavaren innan låsning och då förbrukas inga timmar den dagen. Om barnet har planerad frånvaro ska barnet vara ledigt.
 • Sjuk eller frånvarande – Frånvaroanmälningar som görs efter att bokningskalendern har låsts, förbrukas de planerade timmarna.

Medelvärdet som förbrukas på en oplanerad dag och avgiftsfri dag är följande:

 • 149h/mån –> 7 timmar och 5 minuter
 • 115h/mån –> 5 timmar och 28 minuter
 • 86h/mån –> 4 timmar och 5 minuter
 • 60h/mån –> 2 timmar och 51 minuter