Ändring och uppsägning av plats inom småbarnspedagogiken

Ändring eller uppsägning av barnets plats inom småbarnspedagogiken görs elektroniskt.

Ändring av behov

Uppsägningsanmälan

Byte av plats inom småbarnspedagogiken

Fyll i den elektroniska ansökan om småbarnspedagogik om du vill byta barnets plats inom småbarnspedagogiken.

Önskemålet om omplacering uppfylls i mån av möjlighet.

Ansökan om plats inom småbarnspedagogik