Skogsbärens daghem

Kärråkersvägen 6, Kvevlax

Lingontuvan
För 3–5-åringar
Tfn 050 518 1149

Blåbärsbacken
För 3–5-åringar
Tfn 050 518 1151

Smultronstället
För 3–5-åringar
Tfn 050 518 1147

På Skogsbärens daghem vill vi att alla barn ska känna sig sedda, trygga och betydelsefulla. Vi arbetar utifrån planen för småbarnspedagogik och vår verksamhet utgår ifrån barnens intressen och behov. Under läsåret jobbar vi med både små och stora projekt. Vi vill inspirera barnen till nyfikenhet och kreativitet genom att ta vara på deras frågor, tankar och funderingar.

Vi strävar efter att skapa en inspirerande miljö som bjuder in till lek och kreativitet. Vi tar tillvara närheten till skogen och utforskar vår närmiljö tillsammans med barnen. På promenadavstånd finns flera lekparker, bibliotek och sportplan.

Att skapa ett gott samarbete med vårdnadshavarna är något som vi på Skogsbären finner betydelsefullt och vi lägger stor vikt vid att barn och föräldrar ska känna sig trygga med vår verksamhet och att de blir bra bemötta hos oss.

Vi är också ett övningsdaghem i samarbete med Åbo Akademi, som utbildar lärare inom småbarnspedagogik. Vilket innebär att vi har studerande som gör sin praktik hos oss. Studeranden får praktisk övning på daghemmet och tillämpar den teori de lärt sig under sina studier. Lärare inom småbarnspedagogik på vårt daghem är utbildade av Åbo Akademi att vara handledare.