Idrott i Skolan

Inom Idrott i skolan erbjuds skolorna olika motionspaket enligt årstid och väder. Finns även möjlighet att boka in idrottsledare som dragare eller resursperson då skolan ordnar egna evenemang