Ändring av detaljplan för Granholmsbacken II i Toby

Kontaktpersoner: Anne Holmback, planläggare och Jim Åkerholm, planläggare
Skede: Ett planutkast var framlagt 5.5–5.6.2023

Ett program för deltagande och bedömning var framlagt 25.10–23.11.2022 (MBL 63 § ).