Ändring av detaljplan för Granholmsbacken II i Toby

INBJUDAN
Ett informationsmöte om ändring av Granholmsbackens detaljplaner samt gällande landvägsförbindelsen Vikby–Martois ordnades 11.5.2023 kl. 18–20 vid Helsingby skola (Pundarsvägen 52).

Skede: Ett planutkast var framlagt 5.5–5.6.2023

Ett program för deltagande och bedömning var framlagt 25.10–23.11.2022 (MBL 63 § ).