Ändring av detaljplan för Granholmsbacken II i Toby

INBJUDAN
Informationsmöte om ändring av Granholmsbackens detaljplaner samt gällande landvägsförbindelsen Vikby–Martois ordnas 11.5.2023 kl. 18–20 vid Helsingby skola (Pundarsvägen 52).
Kaffeservering kl.17.30–18. Välkommen!

Framlagt: 5.5–5.6.2023
Skede: Utkast

Ett program för deltagande och bedömning var framlagt 25.10–23.11.2022 (MBL 63 § ).