Riksdagsvalet 2023

Finland har enkammarriksdag som består av 200 riksdagsledamöter. Riksdagsledamöterna väljs genom riksdagsval som förrättas vart fjärde år. Valdagen är den tredje söndagen i april under valåret, om inte påsken ger anledning att flytta dagen. Alla finska medborgare som senast på valdagen har fyllt 18 år är röstberättigade i riksdagsval.

Riksdagsval ordnas söndag 2.4.2023.

Förhandsröstning i Finland 22–28.3.2023
Förhandsröstning utomlands 22–25.3.2023

Allmän information om riksdagsvalet.