Riksdagsvalet 2023

Finland har enkammarriksdag som består av 200 riksdagsledamöter. Riksdagsledamöterna väljs genom riksdagsval som förrättas vart fjärde år. Valdagen är den tredje söndagen i april under valåret, om inte påsken ger anledning att flytta dagen. Alla finska medborgare som senast på valdagen har fyllt 18 år är röstberättigade i riksdagsval.

Tidtabell

Riksdagsval ordnas söndag 2.4.2023.

Förhandsröstning i Finland 22–28.3.2023
Förhandsröstning utomlands 22–25.3.2023

Meddelandekort

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sänder ett meddelandekort med uppgifter om röstningsställen till alla röstberättigade. Observera att om du har valt att ta emot elektroniska meddelanden via suomi.fi så sänds ditt meddelandekort enbart elektroniskt. Du kan rösta också utan meddelandekort. Du behöver alltid ett id-kort, pass eller körkort.

Allmän information om riksdagsvalet.