Fort Sommarö

Sommarö fortområde finns i Södra Vallgrund. Försvarsmaktens gamla fortområde har en spännande historia. Finlands kustartilleri verkade här under åren 1939–1987. Fram till år 2000 2000 fungerade området som försvarsmaktens depåområde.

På fortområdet fanns flera kanoner för att trygga havstrafiken till Vasa. Försvarsmaktens närvaro syns genom områdets bunkrar och betongplattformer. Fortet fungerade också som lagringsområde för till exempel havsminor.

På fortområdet finns en kanonbas där krigsveteranerna år 2001 reste ett minnesmärke över kustartilleriets fort.

Man kan bekanta sig med fortområdet längs Sommarö naturstigar som är mellan 1,5 och 7 km långa. Längs den längre leden finns en geologiskt intressant jättegryta och ett kulturlandskap med stenrösen som är typiskt för skärgården.