Frånvaro

Läs mera på kommunens hemsida om frånvaro.

Förebyggande åtgärder vid skolfrånvaro