Korsholm informerar

Kommunens egen tidning

Korsholm informerar är kommunens tidning till kommuninvånarna. Tidningen är en del av arbetet med att nå ut med information till korsholmarna.

Under år 2021 utkommer 3 nummer av tidningen.

Korsholm informerar arkiv 2011–2021

I arkivet kan du läsa alla nummer av tidningen.

Blev du utan tidning?

Tidningen Korsholm informerar utdelas som offentligt meddelande till alla hushåll och företag i Korsholm.

Utdelningen av tidningen sköts av Posti enligt Postis register över hushåll i kommunen. Du får din tidning även om du har meddelat att du inte tar emot reklam. Om du av någon anledning har blivit utan tidning kan du meddela om detta till adressen info@korsholm.fi så sänder vi dig ett exemplar av tidningen.


UTGIVARE
Korsholms kommun

ANSVARIG REDAKTÖR
Linda Jakobsson-Pada
tfn (06) 327 7187

ADRESS
Korsholms kommun
Information
Centrumvägen 4
65610 Korsholm
info@korsholm.fi
tfn (06) 327 7111
fax (06) 322 3270

REDAKTIONSRÅDET
Linda Jakobsson-Pada
Päivi Elina Alasjärvi
Tony Hellman
Tommy Lahti
Henna-Maija Sumuvori
Johanna Backholm

ÖVERSÄTTNINGAR
Korsholms kommun, om inget annat nämns

TRYCKERI
Arkmedia

UPPLAGA
9 400

ISSN
ISSN-L 1799-5183
ISSN 1799-5183 (Print)
ISSN 1799-5191 (Online)