Klubbverksamhet i Smedsby

Kommunen erbjuder gratis klubbverksamhet vid alla kommunens skolor under läsåret tack vare finansiering från Regionförvaltningsverket inom projektet ”Finlandsmodellen”.

Har ni frågor om klubbverksamheten? Kontakta projektledaren William Hiekkanen (william.hiekkanen@korsholm.fi eller tel: 044 4249284).

Infomaterial kring respektive klubb finns även på skolans hemsida där du hittade denna länk, under varje klubbs egen specifika flik.