Skolans historia

Den första skolan som uppfördes i Smedsby 1833, var en kyrklig barnskola. Den var en mycket liten och anspråkslös skola. Pengar till lärarlön fick man genom att färgaren Henric Grenman i Vasa anslagit räntan av femhundra riksdaler riksgäldssedlar. Denna ränta användes till en lärarlön och byamännen gav husrum, ved och ljus. Grenman hade som villkor att skolan även skulle vara öppen för barn från Böle.

Den första läraren som var utbildad anställdes 1918. Vårterminen 1942 blev den sista i denna lilla skolbyggnad.

Redan 1893 hade följande skolhus byggts och tagits i användning. Bägge skolbyggnaderna var således flera år i användning samtidigt.

År 1910 startade Böle en privat skola som fick ett eget skolhus redan 1911. Från och med nyåret 1921 övertogs båda skolorna av kommunen.

1942 sammanslogs Smedsby och Böle till ett gemensamt skoldistrikt. I det nya distriktet arbetade lägre skolan i Böle och högre skolans klasser i Smedsby skola.

Den nuvarande skolan invigdes 1954 och sen dess har Smedsby-Böles alla elever funnits under samma tak. Skolan grundrenoverades och byggdes ut 1992. En tillbyggnad gjordes 2004 med 4 nya klassrum. Skolan ligger i skolcentrum med högstadiet, gymnasiet och finska Keskuskoulu som nära grannar. Vi har också  nära till kommunens fina huvudbibliotek som flitigt utnyttjas av våra elever. Botniahallen samt OP-Arenan ligger också nära skolan och ger oss fina möjligheter att utöva all slags idrott.

År 2019 tillkom en ny byggnad till skolan. Den nya byggnaden delas med högstadiet. Tillsammans med Korsholms högstadium är vår skola en del av Smedsby skolcentrum. I och med nybygget 2019 fick lågstadiet 7 nya klassrum samt 4 utrymmen för specialundervisning på översta våningen. På nedersta våningen finns lärarrum, mötesrum, kansli, vice rektor, rektor och förråd.