Helsingby förskola

Helsingby daghem

Pundarsvägen 52, Helsingby

Helsingby förskola
Tfn. 044 4240374

För oss är barnens välmående viktigt.

Vi rör på oss mycket inomhus och utomhus och vistas mycket  i vår närmiljö.