Elly Sigfrids torg

Om du vill komma och sälja till torget ska du först göra en anhållan till tekniska assistenten. Detsamma gäller för andra typer av tillfällig verksamhet t.ex. marknader som man vill arrangera på allmänna områden.