Studerandens praktik och forskningstillstånd

Praktik

Arbetsgemenskaperna inom bildningssektorn fungerar som platser för inlärning i arbete eller handledd praktik för studerande på universitet, yrkeshögskolor eller studerande på andra stadiet.

Praktiken och inlärningen i arbetet för de studerande baserar sig på avtal mellan läroanstalterna samt bildningssektorn. Reserveringen av en praktikplats sker genom koordinatorn i läroanstalten.

Forskningstillstånd

För varje undersökning ansöks om ett forskningstillstånd. Forskningstillstånd beviljas utgående från en forskningsplan, som godkänns av läroanstalten.

Tillstånd beviljas av chef för småbarnspedagogik och förskola enligt undersökningsämne.

För behandling av ansökan bör reserveras flera veckor. Samlande av undersökningsmaterialet kan börja efter att forskningstillståndet har beviljats.