Rumsprogram

Allt börjar med ett rumsprogram

Rumsprogrammet styr vad som egentligen ska byggas. Det nu uppdaterade rumsprogrammet beskriver vilka utrymmen som skolorna och övriga funktioner på bildningscampuset behöver. Vissa funktioner placeras i befintliga byggnadsdelar, andra i byggnadsdelar som renoveras och slutligen placeras de utrymmen som inte ryms i befintliga delar i de nya tillbyggnaderna.

Rumsprogrammet är en helhet på cirka 20 000 m2 bestående av nybyggnader, renoveringar och befintliga utrymmen.

Skiss över skolområdet. Piirrustus. koulualueesta
Riktgivande skiss över var de olika utrymmena placeras 30.11.2021. Obs! Planerna kommer ännu att ändra.

Rumsprogrammet baserar sig på att följande beslut omfattas:

 • Pilotti rivs
 • Resursbyggnaden säljs eller flyttas när allt är klart
 • Stora delar av Keskuskoulu och högstadiet rivs och byggnadsdelar från 2008–2012 bibehålls.
 • Musikinstitutet flyttar till skolcampus
 • Ungdomsgården flyttar tillbaka till skolområdet
 • Hela elevhälsan ska finnas på skolcampuset.

”Det viktigaste är att vi får klassrum som är tillräckligt stora för att vi i klassrummen ska kunna ordna lärmiljöer för elever med särskilda behov.”

Lena Sjöholm-Fahllund, Smedsby-Böle skolas rektor

”Tillräckligt stora och ändamålsenliga klassrum ligger högst upp på önskelistan.”

Pia Blomqvist, Korsholms högstadiums rektor

Skolcampuset i kvadratmeter

 • Nuvarande storlek 21 764 m2
 • Byggnadsdelar som rivs 6 826 m2
 • Byggnadsdelar som saneras 4 200 m2
 • Byggnadsytor som inte ändras 7 086 m2
 • Nya byggnadsytor cirka 10 126 m2
 • Totalytan när allt är klart enligt nuvarande skisser knappt 22 000 m2

”Vi önskar att förskolan finns nära årskurs ett och två. När omgivningen är bekant för barnet får läraren mer tid för undervisning.”

Maria Mitts, lärare inom småbarnspedagogik på förskolan Kuperkeikka