Blanketter

Miljövård

Ansökan om miljötillstånd
Allmänt anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen
Registrering enligt miljöskyddslagen
Anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar skakningar och buller
Anmälan om muddring och slåtter
Anmälan om en åtgärd som påverkar ett Natura 2000-område

Anmälningsblankett för miljöolägenhet


Avlopp


Marktäkt

Ansökan om tillstånd för täktverksamhet


Livsmedelstillsyn

Anmälan via ilppa


Miljöhälsovård

Anmälan via ilppa


Ansökan om detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter / Anmälan om partiförsäljning (Valviras ansökningsblankett)