Blanketter

Miljövård

Ansökan om miljötillstånd
Allmänt anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen
Registrering enligt miljöskyddslagen
Anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar skakningar och buller
Anmälan om muddring och slåtter
Anmälan om en åtgärd som påverkar ett Natura 2000-område


Avlopp


Marktäkt


Livsmedelstillsyn


Miljöhälsovård


Ansökan om detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter / Anmälan om partiförsäljning (Valviras ansökningsblankett)