Miljövård

Västkustens tillsynsnämnds miljösektion avgör tillstånd och anmälningar som enligt lagen avgörs av kommunens miljövårdsmyndighet för kommunerna Korsholm, Kristinestad, Kaskö, Närpes och Korsnäs. Övriga kommuner inom Västkustens miljöenhets område, Malax kommun och Vörå kommun, deltar inte i samarbetet för miljövården.

Miljövårdens verksamhetspunkter finns i Korsholm, Kristinestad och Närpes.

Miljövårdens främsta uppgift är myndighetsuppgifter som grundar sig på miljövårdens tillstånds- och övervakningssystem. Miljöenheten kan kontaktas bl.a. i ärenden som gäller sökande av tillstånd med anknytning till miljön, olika miljöskador eller -olyckor, olagliga avstjälpningsplatser, nedskräpning, olägenheter genom buller eller damm utomhus, lagring av stallgödsel eller befrielse från anslutning till allmänt avlopp.