Elektronisk ärendehantering

Godkänn mottagande av elektroniska myndighetsmeddelanden och dokument

Du får barnets plats- och avgiftsbeslut via Suomi.fi, genast när beslutet fattats, om du har godkänt mottagandet av elektroniska myndighetsmeddelanden.

Ansökan om plats inom småbarnspedagogik

Med denna blankett ansöker du även om förflyttning av barnets plats inom småbarnspedagogiken.

Anmälan till förskoleundervisning

Ändring av behov

Uppsägningsanmälan

Anmälan om inkomster

Godkännande av erbjuden småbarnspedagogik och/eller förskoleundervisning