Blågröna alger – Cyanobakterier

Då blågröna alger observeras vid en allmän badstrand, sätts ett anslag upp som varnar för simning. Om vattnet är grönt av alger eller om det finns ett algtäcke på vattenytan, bör man inte bada i vattnet. Små barn och sällskapsdjur bör hållas på avstånd från stranden, så att de inte sväljer vatten som kan innehålla blågröna alger. I synnerhet vid havsstränder kan algläget snabbt förändras. Vindar och strömmar kan förflytta algerna, så att mängden förändras snabbt under samma dag.

Mängden blågröna alger eller cyanobakterier ökar i allmänhet i slutet av sommaren. Små mängder i vattnet ser ut som pollenaktiga gula eller gröna korn. Vid lugnt väder bildar blågrönalger en slöjaktig, grön hinna på vattenytan. En blågrön algförekomst kan se olika ut beroende på plats och riklighet. En riklig förekomst av blågrönalger färgar vattnet grönt och påminner om grön målarfärg eller gulgrön ärtsoppa på vattenytan eller stranden. Då algmassan torkar, kan den anta en blågrön eller turkos färg. Blågrönalgerna luktar jord, mögel och unket.

Vid kontroll av eventuell förekomst av blågröna alger, kan man ta upp vatten i ett genomskinligt kärl och granska det mot ljus. Blågröna alger ses i vattnet som grönaktiga flingor eller pinnar. Om man låter vattnet stå i kärlet en stund, stiger algerna till vattenytan.

Information om algläget finns på miljöförvaltningens gemensamma webbsidor.