Idrottsklassen

Anmälan till IDROTTSKLASSEN i Korsholms högstadium 2023!


De elever som inleder åk 7 vid Korsholms högstadium hösten 2023 har möjlighet att gå på en idrottsklass. Idrottsklassen är riktad till elever som är aktiva i någon idrottsförening och mer målmedvetna med sitt tävlingsidrottande. Elever som känner att de vill öka sin träningsmängd, göra träningen mer mångsidig eller få mer inspiration genom att träna tillsammans med likasinnade från andra idrottsgrenar. 

https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/ylakoulutoiminta/urheiluylakoulukokeilu/

På Instagram: korsholmshogst_idrottsklasser kan ni följa morgonträningarna. Där finns även höstens träningsplanering för åk 7, åk 8 och åk 9.

Infomöte för intresserade föräldrar och barn hålls i december. Anmäl er till robert.bergkulla@edu.korsholm.fi

Inträdestesterna till idrottsklassen i Korsholms högstadium hålls i februari i OP-arenan.

Träningarna är två morgnar i veckan kl. 8-9.45 i Korholms högstadium. Därtill har man två timmar vanlig skolgymnastik i veckan och i hälsokunskapen lär man sig mer om idrott. 

 • Träningarnas mål är att utveckla elevernas rörelsefärdigheter och mångsidighet.
 • Det viktigaste på lektionerna är att upprätthålla glädje och iver.
 • Av de motoriska färdigheterna betonas rörelse- och balansfärdigheterna.
 • Av de fysiska färdigheterna betonas snabbhet och rörlighet.
 • Träningarnas belastningar är lätta eller medeltunga.

På https://idrottsklasskh.weebly.com ser ni en blogg med videor från morgonträningarna. Där finns även höstens träningsplanering för åk 7 och åk 8.  

Inträdestesterna till idrottsklassen i Korsholms högstadium är 21.2 2023 i OP-arenan. Ansök genom att fylla i ansökningsblanketten 9.1-10.2.2023 här.

Det är sju olika moment och färdigheter som mäts vid inträdesprovet: 

 1. Rörelsefärdigheter och snabbhet. 
 2. Uthållighet.
 3. Styrka.
 4. Balansfärdigheter och rytm
 5. Rörlighet.
 6. Tennisbollskastning och -fångande (redskapshantering). 

Bekanta  er med momenten på www.soveltuvuuskoe.fi  

Träna de olika delmomenten, så är ni mindre nervösa och väl förberedda till testdagen. Och kom ihåg att ”det räcker att man gör sitt bästa för att vara nöjd” 

Innehållet på idrottsklasserna följer Finlands Olympiska kommittés linjedragningar, ”växa till idrottare” och fokuserar på allmän fysisk- och motorisk träning samt övriga delar av idrottandet som t ex sömnens, kostens och självförtroendets betydelse och utveckling.  På gymnastiklektionerna tränar vi bl.a. snabbhet, styrka, rörlighet, balans- och olika rörelsefärdigheter. På lektioner i hälsokunskap och gymnastik fördjupar vi oss i hälsokunskapsämnen som gäller idrottare. Bekanta er gärna med innehållet på Finlands Olympiska kommittés hemsida.

Vänligen rikta frågor till:  

Gymnastiklärare Robert Bergkulla, 044-3223045, robert.bergkulla@edu.korsholm.fi 
Rektor Pia Blomqvist, 044-4249108, pia.blomqvist@korsholm.fi