Petsmo daghem

Petsmovägen 504, Petsmo

Skogsgläntan
För 3–5-åringar
Tfn 050 518 1217

”Vi är alla unika och vackra, tillsammans är vi ett mästerverk”

Genom vårt systematiska smågruppsarbete blir alla barn sedda och hörda och vi kan bättre tillgodose det enskilda barnets behov och åsikter. Närheten till naturen skapar goda pedagogiska förutsättningar för inlärning. Med skogen runt hörnet ges möjlighet att upptäcka och lära, träna motoriska färdigheter och fantasiförmåga, tillsammans med pedagogerna och med andra barn.