Folkhälsoföreningar

Björkö-Replot-Norra Vallgrund-Södra Vallgrund-Söderudden
Folkhälsan i Björköby
Folkhälsan i Replot

Kvevlax-Koskö-Petsmo-Västerhankmo-Österhankmo-Vallvik-Kuni-Vassor
Folkhälsan i Kvevlax

Solf-Munsmo-Tölby-Vikby
Folkhälsan i Solf-Sundom

Hela Korsholm
Folkhälsan i Korsholm