Meddelande av bankuppgifter

Korsholms kommun behöver dina bankuppgifter för att återbetala eventuella innestående belopp. Beloppen kan härstamma från till exempel krediteringar eller att man av misstag betalat för högt belopp på en faktura från Korsholms kommun.

Via den här länken hittar du e-blanketten för ändring av bankuppgifter. Meddelandet kräver stark autentisering med till exempel elektroniskt ID-kort, mobil-ID eller bankkoder.