Låneinformation och användningsregler

När du får ditt lånekort (bibliotekskort) förbinder du dig med din namnunderskrift att följa användningsreglerna och lånetiderna samt att återlämna det material du lånat.

Service och användning

Vid Korsholms kommuns huvudbibliotek, filialer och bokbuss får du avgiftsfritt tillgång till böcker, tidningar, tidskrifter, e-material m.m. Personalen bistår vid litteratur- och informationssökning och introduktion till bibliotekets tjänster. Alla som följer bibliotekets användningsregler kan utnyttja bibliotekets material, tjänster och offentliga lokaler.

Lånekort (bibliotekskort)

För att få lånekort som berättigar till lånerätt ska du visa upp identitetskort försett med foto och uppge din adress. Person under 15 år, institution eller samfund får lånerätt med vårdnadshavares eller myndiga ansvarspersons skriftliga samtycke. Vårdnadshavare/ansvarsperson ska ha lånerätt.

Lånekortet är personligt. Som innehavare av lånekort är du ansvarig för det material du lånar på ditt kort. Likaså är vårdnadshavare/ansvarsperson ansvarig för de lån som görs på det bibliotekskort som hon/han gett sitt samtycke till.

När du lånar, visa alltid upp kortet.

Adress- eller namnförändring ska genast anmälas till biblioteket.

Förlust av lånekortet ska omedelbart anmälas till biblioteket. Efter anmälan är innehavaren eller vårdnadshavare inte ansvarig för missbruk av det förlorade kortet. För förnyande av förlorat eller skadat lånekort uppbärs avgift.

Biblioteksanvändarnas skyldigheter (Lag om allmänna bibliotek 1492/2016) §13):
Den som använder ett allmänt bibliotek ska uppträda korrekt i biblioteket. På störande av verksamheten vid ett bibliotek och äventyrande av säkerheten tillämpas ordningslagen (612/2003). Biblioteksanvändaren ska hantera det allmänna bibliotekets material och övriga egendom på ett varsamt sätt.

Datasekretess

Låntagarens personuppgifter registreras i låntagarregistret.

Uppgifterna om låntagarna är konfidentiella. Biblioteket ger inte ut dem till utomstående.

En låntagare kan, efter att ha styrkt sin identitet, granska de uppgifter som finns om henne/honom i registret. Vårdnadshavare har rätt att granska uppgifterna för de kort hon/han svarar för.

Utlåning och återlämning

Lånetiden är 28 eller 14 dygn. Biblioteket har rätt att ändra lånetiderna.

Lånetiden bestäms enligt material:

  • böcker och cd-böcker  28 dygn
  • tidningar, cd-skivor och DVD-filmer  14 dygn
  • redskap ur sportoteket 14 dygn

Förfallodatum finns angivet på kvittot du får när du lånar. Returer kan föras till vilket bibliotek som helst i kommunen. Material kan också returneras via returluckan då biblioteket är stängt. Återlämningsdag blir då följande öppethållningsdag.

Biblioteket skickar två avgiftsbelagda förseningsmeddelanden om att material inte är återlämnat. Den första förseningsavgiften sänds till låntagaren 14 dygn efter förfallodagen, den andra 28 dygn efter förfallodagen. Om lånen ännu inte returnerats efter det andra meddelandet sänds en ersättningsuppmaning. Om materialet är reserverat av annan kund skickas förseningsavgift genast efter förfallodagen.

Barn under 15 år är befriade från förseningsavgifter.

Låntagaren förbinder sig att ersätta förstört, försvunnet eller oreturnerat material. Biblioteket återinlöser inte tidigare ersatt material.

Biblioteksmaterial kan lånas på nytt om det inte finns reserveringar. Material som är utlånat kan reserveras. Lån kan förnyas 5 gånger: via fredrika.finna.fi, telefon, e-post eller vid någon av bibliotekens betjäningspunkter.

Du kan få en pinkod till ditt lånekort. Med hjälp av kortet och pinkoden kan du via bibliotekets webbibliotek fredrika.finna.fi kontrollera dina egna uppgifter, lån och reserveringar, förnya dina lån, ifall det inte finns reserveringar av materialet, samt reservera material och avboka dina reserveringar.

Förhandsmeddelande om lån som förfaller

Du kan be biblioteket sända påminnelse om lån som snart förfaller. Det sänds som e-post några dagar före förfallodagen. Du kan även få förhandsmeddelande om dina minderåriga barns lån till din egen e-post. Observera att e-postmeddelandet med påminnelse om att förfallodagen närmar sig bara är en extra tjänst som biblioteket erbjuder sina kunder. Fastän tjänsten är aktiverad kvarstår ändå kundens ansvar att följa med förfallodagarna för sina lån. Förfallodagen kan kontrolleras på lånekvittot, genom att logga in på fredrika.finna.fi eller kontakta biblioteket.

Vårdnadshavare

Det kan kännas knepigt att hålla koll på lån och förfallodagar när varje familjemedlem har ett eget lånekort. Visste du att du kan koppla dina familjemedlemmars lånekort till ditt eget webbibliotekskonto?

Genom att ansluta andra familjemedlemmar till ditt eget konto kan du med en enda inloggning:

  • hålla koll på hela familjens förfallodagar
  • vid behov förnya lån som förfaller

Du behöver:

  • ditt eget och dina familjemedlemmars bibliotekskortnummer
  • varje korts PIN-kod

Avgifter

Enligt välfärdsutskottets beslut 25.1. 2022 är bibliotekets avgifter följande:

Förnyat lånekort 2 €

Förseningsavgifter 

(oberoende av antalet lån)

Förseningsavgift 1  2 €

Förseningsavgift 2  5 € (+ avgift för tidigare krav)

Förseningsavgift 3  10 € samt faktura för oreturnerat material

Om det lånade materialet reserverats av annan låntagare, skickas ett förseningsmeddelande genast lånetiden gått ut. Avgiften för detta meddelande är 2 €.

Låneförbud träder i kraft då förseningsavgifterna överstiger 25 €.

Förseningsavgift betalas även för försenat material som returnerats i luckan. Förseningsavgifter uppbärs inte av barn i åldern 0-14 år.

Låntagaren förbinder sig att ersätta förstört, försvunnet eller oreturnerat material. Biblioteket återinlöser inte tidigare ersatt material.