Låneinformation

Lånekort (bibliotekskort)

Lånekort får du genom att fylla i en blankett med personuppgifter och visa legitimation. Det första lånekortet är gratis. För att förnya ett förlorat lånekort uppbärs en avgift. Barn under 15 år får eget lånekort med vårdnadshavares godkännande. Vårdnadshavaren är ansvarig för barnets lån. Skolor, daghem eller andra samfund och inrättningar kan också beviljas lånekort. För detta krävs ett skriftligt samtycke av en myndig person, som ansvarar för materialet som lånas med kortet.

Lånekortet är personligt och skall alltid uppvisas vid lån. Du ansvarar för allt material som lånas på kortet. Meddela alltid namn-, telefon- och adressförändringar till biblioteket. Meddela även om du förlorat ditt lånekort.

Utlåningstider

Lånetiden bestäms enligt material.

  • böcker och cd-böcker  28 dygn
  • tidningar, cd-skivor och DVD-filmer  14 dygn

Förfallodatum finns angivet på kvittot du får när du lånar. Lånat material kan förlängas om det inte är reserverat. Returer kan föras till vilket bibliotek som helst i kommunen. Material kan också returneras via returluckan då biblioteket är stängt. Återlämningsdag blir då följande öppethållningsdag.

Webbiblioteket

Via webbiblioteket fredrika.finna.fi kan du förlänga dina lån, reservera material och ändra dina personuppgifter. Till detta behöver du utöver lånekortet en fyrsiffrig PIN-kod som fås på biblioteket.

Med PIN-koden kan man även låna e-böcker via Fredrikas webbsida.

Förhandsmeddelande om lån som förfaller

Du kan be biblioteket sända påminnelse om lån som snart förfaller. Det sänds som e-post två dagar före förfallodagen. Du kan även få förhandsmeddelande om dina minderåriga barns lån till din egen e-post. Meddela oss om du vill ha förhandsmeddelande samt vilken e-postadress du vill använda. Observera att e-postmeddelandet med påminnelse om att förfallodagen närmar sig bara är en extra tjänst som biblioteket erbjuder sina kunder. Fastän tjänsten är aktiverad kvarstår ändå kundens ansvar att följa med förfallodagarna för sina lån. Förfallodagen kan kontrolleras på lånekvittot, genom att logga in i webbiblioteket eller ringa till biblioteket.

En del e-postprogram kan styra de meddelanden som sänds från biblioteket direkt till skräppostmappen. Vi uppmanar våra kunder att kontrollera sin egen skräppostmapp samt vid behov lägga till domännamnet korsholm.fi som betrodd avsändare. Det här görs via inställningarna för skräppostfiltret i det egna e-postprogrammet.

Avgifter

Enligt välfärdsutskottets beslut 25.1. 2022 är bibliotekets avgifter följande:

Förnyat lånekort 2 €

Förseningsavgifter 

(oberoende av antalet lån)

Förseningsavgift 1  2 €

Förseningsavgift 2  5 € (+ avgift för tidigare krav)

Förseningsavgift 3  10 € samt faktura för oreturnerat material

Om det lånade materialet reserverats av annan låntagare, skickas ett förseningsmeddelande genast lånetiden gått ut. Avgiften för detta meddelande är 2 €.

Låneförbud träder i kraft då förseningsavgifterna överstiger 25 €.

Förseningsavgift betalas även för försenat material som returnerats i luckan. Förseningsavgifter uppbärs inte av barn i åldern 0-14 år.

Låntagaren förbinder sig att ersätta förstört, försvunnet eller oreturnerat material. Biblioteket återinlöser inte tidigare ersatt material.