Misstänkt matförgiftning

Med en matförgiftning avses en infektion eller förgiftning som erhållits via maten eller hushållsvattnet. Matförgiftningar orsakas oftast av mikrober (bakterier eller virus) eller toxiner som en mikrob bildar. Den drabbades symtom känns igen genom magont, illamående, kräkningar och diarréer.

Om du som kund misstänker att du blivit matförgiftad på en restaurang eller liknande inom Västkustens miljöenhets område ska du meddela om saken till miljoenheten(at)korsholm.fi eller kontakta miljö-och hälsoinspektör på enheten.

Om ditt livsmedelsföretag får ta emot anmälan om matförgiftningsmisstanke från en kund, ska du som livsmedelsföretagare genast kontakta hälsoskyddsmyndigheten miljoenheten(at)korsholm.fi eller kontakta miljö- och hälsoinspektör på enheten.

Ju fortare du anmäler om matförgiftningsmisstanke, desto fortare kan misstanken utredas.

När du tar kontakt med oss vill vi gärna veta:

 • Vilken mat eller vilket livsmedel ni misstänker är orsaken? Vad annat har ni ätit under dagen/de senaste dagarna?
 • Var serverades/köptes den misstänkta maten?
 • När serverades/köptes den misstänkta maten?
 • Misstänks dricksvattnet vara orsaken?
 • Hur snart uppkom symtomen efter förtäringen?
 • Vilka symtom uppkom?
 • Hur länge varade symtomen?
 • Deltog någon annan i måltiden? Blev någon annan sjuk?
 • Har någon i er närmaste krets haft magsjuka el. motsvarande symptom den senaste tiden?
 • Har ni varit utomlands under den senaste månaden?
 • Har läkare kontaktats? Har ni kontaktat hälsovården? Tog hälsovården prover?