Företagscentra och företagstomter

Korsholms kommun har lediga företagstomter på Fågelbergets- och Replot företagscentran. De lediga tomterna är belägna på detaljplanerade områden. Tomterna på Fågleberget har färdigt utbyggd kommunalteknik, medan de i Replot ännu saknar viss kommunalteknik.

Tomtreserveringsbeslut kan göras genast efter att ansökan inlämnats. Reserveringen gäller i ett år, inom vilken tid bygglovsansökan skall inlämnas. Efter inlämnad bygglovsansökan kan tomten arrenderas.

Via Vasaregionens lokaler och tomter hittas även ett stort utbud företagstomter i regionen: Vasaregionens lokaler och tomter.

Allmän information om regionen och dess företagande hittas via följande länk: Vasaregionen i siffror.

Nya tomter

Nya tomter som tidigare inte kunnat ansökas delas alltid ut via en allmän tomtansökan.

Fågelbergets utvidgning 2017–2018
Foto: Rurik Ahlberg

Våra företagscentra

Fågelberget
Kvevlax företagscenter
Replot företagscenter
Smedsby företagscenter
Vikby I & II