Företagscentra och företagstomter

Korsholms kommun har lediga företagstomter på Fågelbergets- och Replot företagscentran. De lediga tomterna är belägna på detaljplanerade områden. Tomterna på Fågleberget har färdigt utbyggd kommunalteknik, medan de i Replot ännu saknar viss kommunalteknik.

Tomtreserveringsbeslut kan göras genast efter att ansökan inlämnats. Reserveringen gäller i ett år, inom vilken tid bygglovsansökan skall inlämnas. Efter inlämnad bygglovsansökan kan tomten arrenderas.

Nya tomter

Nya tomter som tidigare inte kunnat ansökas delas alltid ut via en allmän tomtansökan.

Fågelbergets utvidgning 2017–2018
Foto: Rurik Ahlberg

Våra företagscentra

Fågelberget
Kvevlax företagscenter
Replot företagscenter
Smedsby företagscenter
Vikby I & II