Söker du arbete?

Om du inte har arbete, kan du anmäla dig som arbetssökande vid TE-byrån. TE-byrån hjälper dig med att söka arbete. Österbottens TE-byrå, Vasa.

Du kan själv ta kontakt med arbetsplatser där du skulle vilja arbeta. Du kan skicka in en arbetsansökan till arbetsplatsen även om de inte just nu har lediga platser. När du skickar in din ansökan, skicka in även din CV. I CV:n berättar du om dig själv och om din utbildning och tidigare arbetserfarenhet.

Lediga arbetsplatser kan man söka på internet. Största webbplatsen är TE-byråernas Jobbmarknaden.

Andra webbplatser för arbetssökning

Duunitori 

Oikotie työpaikat 

Jobly

Staffpoint 

Kuntarekry 

Stöd och information får du från

Welcome Office – Servicepunkt för invandrare

Sysselsättningskoordinatorer vid Korsholms kommun

Unga med invandrarbakgrund kan få stöd till arbetssökning från Ehjä ry.

Uppmuntrande erfarenheter

”Vår målsättning är att hjälpa unga personer med invandrarbakgrund i åldern 14–29 år i alla skeden av arbetssökning. Utgångspunkten för Uppmuntrande Erfarenheter-verksamheten är den unga personens egen motivation till arbetssökning och villighet att binda sig till verksamheten. Genom verksamheten önskar vi att den unga personen får gynnsamma och uppmuntrande erfarenheter vilka motiverar personen att även framöver hitta sin egen plats i arbetslivet.”  

Utvecklingschef
Mari Karjanlahti
046 922 6588
mari.karjanlahti@ehja.fi 

Broschyr för unga