Gräsplaner

Barn, ungdomar och vuxna tränar och utövar idrott på kommunens 14 idrotts- och gräsplaner. I Korsholm finns idrottsplaner på följande ställen:

 • Björköby
 • Centralidrottsplan
 • Hankmo
 • Helsingby
 • Jungsund
 • Karperö
 • Kvevlax
 • Norra Vallgrund
 • Replot
 • Singsby
 • Skatila
 • Smedsby gräsplan
 • Solf
 • Vallvik