Oro för barn och unga

Om du är orolig för ett barn, kan du ta kontakt med en socialarbetare vid kommunens socialtjänster för barn och barnfamiljer och göra en barnskyddsanmälan. En barnskyddsanmälan kan göras av vem som helst som märker att ett barn eller en ung person behöver hjälp. Om du är orolig för ett barn, är det bättre att ta kontakt i ett så tidigt skede som möjligt än att vänta tills problemen blir stora.

De som jobbar inom socialservicen för barn och familjer och har som uppgift att stödja familjer. De funderar tillsammans med föräldrarna på barnets välbefinnande och hur barnets rättigheter förverkligas. En bedömning av servicebehovet och en utredning om barnets situation görs inom tre månader från det att en barnskyddsanmälan kommit in.

Om du själv upplever att din familj behöver stöd kan du fylla i Kontaktblankett för bedömning av stödbehov eller barnskyddsanmälan eller ringa till någon av de socialarbetare som tar emot nya anmälningar.

Under kvällar helger och nätter kan man i brådskande situationer vara i kontakt med Österbottens socialjour, telefonnummer 06 325 2347.