Årets Eldsjäl

Fritid och kultur i Korsholm utser årligen årets eldsjäl.
Personen ska genom engagemang, kunnighet och egen uppoffring ha inspirerat barn, ungdomar och vuxna till att regelbundet delta i idrotts- och fritidsaktiviteter. Vid valet fästs tyngdpunkter vid ledarskap, förtroendeuppdrag och eget motionerande. Personen ska vara bosatt i Korsholm.

Juryn som utser årets eldsjäl 2022 består av välfärdsutskottets ordförande Rose-Marie Finne, ledamot Alf Burman och ledamot Simo Suoranta samt idrottsinstruktör Elisabeth Wiklund och idrottsledare Lucas Nyman.

Årets Eldsjäl 2022

Till Årets eldsjäl utses en person som genom engagemang, kunnighet och egen uppoffring har inspirerat barn, ungdomar och vuxna till att regelbundet delta i idrotts- och fritidsaktiviteter. Vid valet betonas ledarskap, förtroendeuppdrag och eget motionerande. Personen ska vara bosatt i Korsholm. Till Årets eldsjäl 2022 har valts Arbetsgruppen: Petsmo Vandringsled med följande motivering:

Har förverkligat Petsmo vandringsled 2020–2021 och därmed möjliggjort och inspirerat människor i alla åldrar till vandring genom skog och mark och upptäcka Petsmos fina natur året runt. De har ombesörjt alla bidragsansökningar, all planering och administration samt koordinerat det praktiska talkoarbetet. Det totala antalet talkotimmar för projektet landade på 2 093 timmar, varav arbetsgruppens medlemmar står för 1 124 timmar. Talkoandan i byn har varit stor.

Årets Eldsjäl

2021 Virpi Snickars
2020 Kvevlax idrottsvänner talkogrupp (Jan Furunäs)
2019 Jens Heinonen
2018 Susanna Finskas
2017 Niklas Enlund
2016 Peter Back
2015 Arne Lervik
2014 Bo Beijar
2013 Petri Lehtomäki
2012 Jorma Latva-Pirilä
2011 Roland Villför
2010 Per-Erik Björknäs
(Tidigare årets motionär)
2009 Lena Granholm
2008 Linnéa Rudnäs
2007 Therese Lindahl
2006 Annette Rönn
2005 Lars Burman
2004 Gun-Britt Backman
2003 Johnny Sten
2002 Antti Knookala
2001 Roy Torrkulla
2000 Anette Häggdahl
1999 Lena Granholm
1998 Helena & Göran Sten
1997 Jarl Lindholm
1996 Kaija Grannas
1995 Maire och Hans Nordberg
1994 Bodil Fred
1993 Rune Paro
1992 Ralf Lervik
1991 Bengt-Johan Ljung
1990 Jussi Lahti
1989 Britt Sandvik