Årets Eldsjäl

Årets Eldsjäl 1: 2023

Med otaliga talkotimmar, stor framåtanda och glatt humör har Kvarkens Båtklubb ”Klobbskatts talkogrupp” skapat, utvecklat och underhållit hamnområdet i Klobbskatt samt remningen av farlederna så att sjöfarare ska kunna röra sig tryggt på vattnet. Talkogruppen har tillsammans dammat av och livat upp ett område för fritidsaktiviteter för alla besökare, caravanare, båtgäster, båtplatsinnehavare, lokalbefolkningen samt för yrkesfiskarna i området.

Att ständigt arbeta för en ständig förbättring av området och utveckling av tjänsterna gör talkogruppens insatser extra anmärkningsvärda och är därför, utan tvekan, årets eldsjälar i Korsholm

Årets Eldsjäl 2: 2023

Josefin Torrkulla har i flera års tid varit huvudansvarig för nybörjarverksamheten inom IF Femmans orienteringssektion. Hon har skött uppgiften med beröm och på ett strukturerat sätt. Vi har haft över 50 nybörjare
som Josefin, tillsammans med flera andra ledare på ett lekfullt sätt lärt orientera. Josefin är också en drivande
kraft för oldgirlsverksamheten inom föreningen. Vi träffas ibland och vandrar, har syjunta eller gör något
annat skoj tillsammans. I augusti 2022 arrangerade IF Femman Storlägret för alla svenskspråkiga föreningar
i Finland. Josefin var lägerledare för det uppskattade lägret. Ett stor o fin insats gjorde hon för att alla skulle
känna sig välkomna. Josefin deltar även själv i tävlingar och träningar.

Årets Eldsjäl

2022 Petsmo vandringsledgrupp
2021 Virpi Snickars
2020 Kvevlax idrottsvänner talkogrupp (Jan Furunäs)
2019 Jens Heinonen
2018 Susanna Finskas
2017 Niklas Enlund
2016 Peter Back
2015 Arne Lervik
2014 Bo Beijar
2013 Petri Lehtomäki
2012 Jorma Latva-Pirilä
2011 Roland Villför
2010 Per-Erik Björknäs
(Tidigare årets motionär)
2009 Lena Granholm
2008 Linnéa Rudnäs
2007 Therese Lindahl
2006 Annette Rönn
2005 Lars Burman
2004 Gun-Britt Backman
2003 Johnny Sten
2002 Antti Knookala
2001 Roy Torrkulla
2000 Anette Häggdahl
1999 Lena Granholm
1998 Helena & Göran Sten
1997 Jarl Lindholm
1996 Kaija Grannas
1995 Maire och Hans Nordberg
1994 Bodil Fred
1993 Rune Paro
1992 Ralf Lervik
1991 Bengt-Johan Ljung
1990 Jussi Lahti
1989 Britt Sandvik