KiVa-skola

Smedsby-Böle skolan deltar i det nationellt omfattande KiVa skola-programmet.

KiVa skola-programmet är en modell för att minska mobbning. Förkortningen KiVa bildas av de finska orden Kiusaamisen Vastainen eller Kiusaamista Vastustava, vilket betyder ”emot mobbning”. Ordet KiVa (som betyder ”trevlig”, ”skojig” på finska) ger samtidigt en signal om en trevlig skola, där alla trivs och mår bra.

Programmet KiVa-skola är speciellt utvecklat för den finländska skolmiljön. Det har fyra karakteristiska drag:

1. Ett mångsidigt, konkret material som är riktat till såväl lärare som elever och föräldrar.

2. En virtuell inlärningsmiljö med dataspel och nätmiljö.

3. Hela gruppens påverkan. För att minska och förebygga mobbning poängteras varje elevs ansvar för dett gemensamma välbefinnandet. För de elever som iakttar mobbningen utan att vara inblandade erbjuder programmet medel att stöda den mobbade, eller att visa att mobbningen inte accepteras.

4. Heltäckande. Programmet innehåller både allmänna och specifika åtgärder.

I vår skola sker KiVa-skola programmet i praktiken så här:

  • KiVa-team (antimobbningsteam).
    KiVa-teamet sammanträder 2 gång/månad eller oftare vid behov.
  • KiVa-lektioner i alla klasser – strukturerad verksamhet.
  • KiVa-tema på veckosamlingarna
  • Enkät i oktober om skoltrivseln.
  • KiVa-skola kartläggning om mobbnig (KiVa-skolas egen nationella enkät)
  • Antimobbningsfolder med information åt vårdnadshavare. Du kan läsa den här >>
  • Intern och extern fortbildning för personalen om fenomenet mobbning.

Till skolans KiVa-team hör:

Anna Nylund, rektor
Nina Åström, klasslärare
Jenny Nurmi-Aro, klasslärare
Ann-Charlott Matikainen, timlärare, vice-rektor
Charlotta Rosenholm, klasslärare
Victoria Bäckman, klasslärare
Victor Koskinen, klasslärare
Marie Stråka, klasslärare
Hanna Åminne, klasslärare