Byggande och planering

Kommunen har möjlighet att påverka klimatutsläppen genom långsiktig planering. Eftersom utsläpp påverkas av hur boende, arbetsplatser, tjänster och service är placerade i förhållande till varandra borde ny bebyggelse i mån av möjlighet lokaliseras i närheten av redan befintlig bebyggelse. Då finns det möjligheter till exempelvis gemensamma värmesystem. Klimat- och energiaspekter beaktas vid all planering och man bör alltid utreda möjligheter till gemensam uppvärmning när nya bostads- eller företagsområden planeras.

Utbyggnaden av Smedsby centrum genomförs med fokus på klimatsmarta lösningar. Lösningarna kan bestå av val av klimatsmarta material, klimatsmart uppvärmning eller andra tekniska lösningar.

Planläggningen

Genom planläggning kan man skapa förutsättningar för effektivt utnyttjande av infrastrukturen och ge förutsättningar för gemensamma energisystem. Parallellt med detta arbetar Korsholms kommun aktivt för en landsbygd som en föregångare för ett hållbart levnadssätt, där lösningarna inte kan kopieras från städerna. Klimat- och energiaspekter beaktas vid all planering och kommunen utreder alltid möjligheter till gemensam uppvärmning när nya bostads- eller företagsområden planeras.

Trähusbygge

Kommunen deltar sedan år 2021 i ett projekt för trähusbygge i anslutning till Korsholmsvägen. Wooden Network Bothnia är ett samarbetsprojekt mellan Korsholms kommun, Fastighets Ab Korsholms bostäder, Jake Rakennus, Vasek och Expo Österbotten. Tillsammans bygger dessa hållbara lägenheter i trä för framtidens korsholmare.