Wooden Network Bothnia – WNB

Wooden Network Bothnia är ett samarbetsprojekt mellan Korsholms kommun, Fastighets Ab Korsholms bostäder, Jake Rakennus, Vasek och Expo Österbotten. Tillsammans bygger dessa hållbara lägenheter i trä för framtidens Korsholmare.

Förälska dig!

Smedsby, Smeba, Sepis, Sepänkylä – kärt barn har många namn. Här bor du centralt och bekvämt nära den ”riktiga” landsbygden på ett behagligt avstånd från stadskärnan. Just nu bor 5 900 glada och lyckliga personer i Smedsby och förhoppningen är att det på sikt blir många fler.

Om du söker en trygg plats för dig och dina barn att växa upp på eller för dina föräldrar att åldras på är Smedsby det som gäller. Från Smedsby finns snabba förbindelser i alla väderstreck. Du har naturen på bakgården och sportmöjligheterna finns runt hörnet med närheten till Botniahallen, padelhallar och OP-arenan. Också skidspår och motionsbanor finns nära intill.

Bostäderna kring Smedsby centrum erbjuder en livskraftig boendemiljö med butiker, restauranger, post, apotek, bibliotek, hotell och sportanläggningar. Här finns också seniorboende och servicehem. Och daghem och skolor – på både finska och svenska. Allt du behöver finns ett stenkast ifrån – under livets alla skeden.

Korsholm satsar på en hållbar utveckling

Korsholm satsar på en hållbar utveckling där människans välbefinnande är i fokus. I utvecklingen av Smedsby centrum syns det extra tydligt med satsningar på ett nytt skolcampus som skall stå klar år 2026. Det finns stora planer på att bygga en klimatneutral simhall i anslutning till Hotell Vallonia. Inom de närmaste åren kommer fler trähögshus och andra konventionella höghus att byggas i centrum med möjlighet för restauranger och caféer att etablera sig och höja på mysfaktorn ytterligare.

Wooden Network Bothnia

Wooden Network Bothnia (WNB) är ett samarbetsprojekt mellan Korsholms kommun, Fastighets Ab Korsholms bostäder, Jake Rakennus Bygg Ab, Vasek och Expo Österbotten.

Projektet har beviljats finansiering från miljöministeriets program för träbyggande. Målet är att skapa ett lokalt nätverk för trähöghusbyggande i Österbotten.

Byggandet av Korsholms första trähöghus Bo Ab Smedsby Trähörnet förväntas starta våren 2022 och vara klart sensommaren 2023. Huset tar avstamp i ekonomisk, social och teknisk hållbarhet. Siktet  är inställt på ett arkitektritat och funktionellt hus med trygga och energieffektiva lösningar. Smedsby Trähörnet ska stå sig i generationer och vara ett stolt landmärke för det klimatsmarta byggandet i kommunen.

Målsättningen med WNB–projektet är att bygga det första våningshuset i trä i Smedsby och att under processens gång skapa ett lokalt nätverk för trähöghusbyggande i Österbotten under 2020–22.

Projektet leds av en styrgrupp med representanter från alla deltagande parter som håller regelbundna möten.

Totalbudget för projektet är drygt 360 000 euro varav kommunens andel är 72 000 euro. Projektet har beviljats delfinansiering från Miljöministeriet.

Själva våningshuset i trä byggs av företaget Jake Rakennus Bygg AB.

Projektet ordnade en arkitekttävling för huset under våren 2021 och den vanns av HELST Arkitekter. Här nedan kan man bekanta sig med det vinnande bidraget. OBS: Det färdigställda huset kan komma att skilja sig från det vinnande tävlingsbidraget.

Projektet har även egna kanaler på sociala medier. Följ oss där för aktuella uppdateringar om hur projektet framskrider.

WNB på Facebook: https://www.facebook.com/woodennetworkbothnia

WNB på Instagram: https://www.instagram.com/woodennetworkbothnia/

Kontaktuppgifter
Korsholms kommun:
Utvecklingsdirektör Mikael Alaviitala, mikael.alaviitala@korsholm.fi, +358 44 7271210

Jake Rakennus Bygg Ab:
Försäljningschef, Jonny Asplund