Wooden Network Bothnia – WNB

Wooden Network Bothnia är ett samarbetsprojekt mellan Korsholms kommun, Fastighets Ab Korsholms bostäder, Jake Rakennus, Vasek och Expo Österbotten. Tillsammans bygger dessa hållbara lägenheter i trä för framtidens Korsholmare.

Målsättningen med WNB–projektet är att bygga det första våningshuset i trä i Smedsby och att under processens gång skapa ett lokalt nätverk för trähöghusbyggande i Österbotten under 2020–22.

Projektet leds av en styrgrupp med representanter från alla deltagande parter som håller regelbundna möten.

Totalbudget för projektet är drygt 360 000 euro varav kommunens andel är 72 000 euro. Projektet har beviljats delfinansiering från Miljöministeriet.

Själva våningshuset i trä byggs av företaget Jake Rakennus Bygg AB.

Projektet ordnade en arkitekttävling för huset under våren 2021 och den vanns av HELST Arkitekter. Här nedan kan man bekanta sig med det vinnande bidraget. OBS: Det färdigställda huset kan komma att skilja sig från det vinnande tävlingsbidraget.

Projektet har även egna kanaler på sociala medier. Följ oss där för aktuella uppdateringar om hur projektet framskrider.

WNB på Facebook: https://www.facebook.com/woodennetworkbothnia

WNB på Instagram: https://www.instagram.com/woodennetworkbothnia/

Kontaktuppgifter
Korsholms kommun:
Utvecklingsdirektör Mikael Alaviitala, mikael.alaviitala@korsholm.fi, +358 44 7271210

Jake Rakennus Bygg Ab:
Försäljningschef, Jonny Asplund