Båtklubbar

Björkö-Replot-Norra Vallgrund-Södra Vallgrund-Söderudden
Björkö båtklubb
Hägnäsflada båtklubb
Kvarkens båtklubb
Replot båtklubb
Södra Vallgrund båtklubb

Kvevlax-Koskö-Petsmo-Västerhankmo-Österhankmo-Vallvik-Kuni-Vassor
Kuni båtklubb
Petsmo båtklubb