Bodvattnet runt

  • naturstig
  • 4 km

Karta och närmare beskrivning: https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/kvarken_bodvattnetsve.pdf

Startpunkt
Svedjehamns parkeringsområde.
Koordinaater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 63° 21.5687′ lon: 21° 18.0069′ ETRS-TM35FIN N: 70412731 E: 3215180

Ledbeskrivning: leden är utmärkt med blå målfärg samt skyltning

Tidåtgång 1,5 timmar, inget vinterunderhåll.

Lätt för nybörjare, familjer och grupper. Från Svedjehamns parkeringsplats till utsiktstornet (ca 800 m) och till Bodback gamla hamnen (ca 1,3 km) kan man ta sig fram med både med rullstolar och barnvagnar.

Service: Rastplats.
Café Salteriet i Svedjehamn.

Kvarken.fi – Kvarkens skärgård

Utinaturen.fi – Aktuellt

Upprätthållare: Forststyrelsen
Ytterligare information finns på: www.utinaturen.fi/kvarken/leder