Kontaktuppgifter

Vattentjänstverket
Industrivägen 6 A
65610 Korsholm

Vår kundbetjäning är öppen:

Måndag–torsdag kl. 8.00–11.00 och 12.30–15.00
Fredag kl. 8.00–11.00 och 12.30–14.00

Ring gärna på förhand och kom överens om en tidpunkt för ditt besök.

Felanmälan under arbetstid:

Mats Lall
Tel 050 696 13

Tor-Erik Heir
Tel 050 591 9107

Felanmälan efter arbetstid:

Fastlandet 050 380 2020
Replot–Björköby–Köklot 044 727 7355 eller 044 727 7329

Vattenförsörjningschef

Allan Heir
Tel 050 696 15
allan.heir@korsholm.fi

Ledningsnät, kartor

Mätningstekniker
Patrik Bondas
Tel 050 690 24
patrik.bondas@korsholm.fi

Anslutningar, grävarbete, underhåll, mätarinstallation m.m.

Arbetsledare
Mats Lall
Tel 050 696 13
mats.lall@korsholm.fi

Anslutningsavtal, anslutningar till avloppsledningsnätet

Arbetsledare
Johanna Santamäki
Tel 050 591 9106
johanna.santamaki@korsholm.fi

Fakturering, ägarbyte

Byråsekreterare
Nina Martin
Tel 050 696 14
nina.martin@korsholm.fi

Byråsekreterare
Maria Mannil
Tel 050 518 1204
maria.mannil@korsholm.fi

Anmälan om vattenmätaravläsning

Byråsekreterare
Maria Mannil
Tel 050 518 1204
maria.mannil@korsholm.fi

Driftövervakning och felanmälningar under arbetstid

Verksskötare
Tor-Erik Heir
Tel 050 591 9107
tor-erik.heir@korsholm.fi

Björköby vattenreningsverk

Verksskötare
Tomas Nord
Tel 044 727 7355
tomas.nord@korsholm.fi