Kontaktuppgifter

Vattentjänstverket
Industrivägen 6 A
65610 Korsholm

Vår kundbetjäning är öppen:

Måndag–torsdag kl. 8.00–11.00 och 12.30–15.00
Fredag kl. 8.00–11.00 och 12.30–14.00

Ring gärna på förhand och kom överens om en tidpunkt för ditt besök.

Elektronisk felanmälan (icke brådskande ärenden)

Felanmälan under arbetstid

Kl. 7:30-16:00 (fredagar 7:30-14:15)

Vatten:

050 696 13

Avlopp:

050 591 9106

Felanmälan efter arbetstid:

Dejour, 050 380 2020

Fakturering, ägobyten och vattenmätaravläsningar

050 518 1204
eller
050 696 14

Ledningsnät, kartor

050 690 24

Vår personal

Vattenförsörjningschef

Andreas Granholm
Tel 050 696 15
andreas.granholm@korsholm.fi

Ledningsnät, kartor

Mätningstekniker
Patrik Bondas
Tel 050 690 24
patrik.bondas@korsholm.fi

Anslutningar till vattenledningsnätet, grävarbete, underhåll, mätarinstallation m.m.

Arbetsledare, Vatten
Mats Lall
Tel 050 696 13
mats.lall@korsholm.fi

Anslutningar till avloppsledningsnätet

Arbetsledare, Avlopp
Johanna Santamäki
Tel 050 591 9106
johanna.santamaki@korsholm.fi

Fakturering, ägarbyte

Byråsekreterare
Nina Martin
Tel 050 696 14
nina.martin@korsholm.fi

Byråsekreterare
Maria Mannil
Tel 050 518 1204
maria.mannil@korsholm.fi

Anmälan om vattenmätaravläsning

Byråsekreterare
Maria Mannil
Tel 050 518 1204
maria.mannil@korsholm.fi

Driftövervakning

Verksskötare
Tor-Erik Heir
Tel 050 591 9107
tor-erik.heir@korsholm.fi

Björköby vattenreningsverk

Verksskötare
Tomas Nord
Tel 044 727 7355
tomas.nord@korsholm.fi