Kontaktuppgifter

Vattentjänstverket
Industrivägen 6 A
65610 Korsholm

Vår kundbetjäning är öppen:

Måndag–torsdag kl. 8.00–11.00 och 12.30–15.00
Fredag kl. 8.00–11.00 och 12.30–14.00

Ring gärna på förhand och kom överens om en tidpunkt för ditt besök.

Felanmälan

Felanmälan under arbetstid:

Mats Lall (vatten)
Tel 050 696 13

Johanna Santamäki (avlopp)
Tel 050 591 9106

Felanmälan efter arbetstid:

Dejour, 050 380 2020

Vattenförsörjningschef

Andreas Granholm
Tel 050 696 15
andreas.granholm@korsholm.fi

Ledningsnät, kartor

Mätningstekniker
Patrik Bondas
Tel 050 690 24
patrik.bondas@korsholm.fi

Anslutningar till vattenledningsnätet, grävarbete, underhåll, mätarinstallation m.m.

Arbetsledare, Vatten
Mats Lall
Tel 050 696 13
mats.lall@korsholm.fi

Anslutningar till avloppsledningsnätet

Arbetsledare, Avlopp
Johanna Santamäki
Tel 050 591 9106
johanna.santamaki@korsholm.fi

Fakturering, ägarbyte

Byråsekreterare
Nina Martin
Tel 050 696 14
nina.martin@korsholm.fi

Byråsekreterare
Maria Mannil
Tel 050 518 1204
maria.mannil@korsholm.fi

Anmälan om vattenmätaravläsning

Byråsekreterare
Maria Mannil
Tel 050 518 1204
maria.mannil@korsholm.fi

Driftövervakning

Verksskötare
Tor-Erik Heir
Tel 050 591 9107
tor-erik.heir@korsholm.fi

Björköby vattenreningsverk

Verksskötare
Tomas Nord
Tel 044 727 7355
tomas.nord@korsholm.fi