Företagare och cirkulär ekonomi

Efter att samarbetsprojektet Cirkulär Ekonomi Korsholm som drevs av VASEK med bidrag av den Europeiska regionala utvecklingsfonden och Korsholms kommun avslutades i augusti 2019 började man, istället för att utveckla ett kluster för cirkulär ekonomi i Vasaregionen, skapa ett kluster som omfattar hela Österbotten. En slutprodukt av det projektet blev rapporten ”Österbotten ställer om – Färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi”.

Vid Fågelberget i Korsholm finns ett område för företag som utnyttjar cirkulär ekonomi. Några företag har redan stationerat sig medan andra har långtgående planer. Hälften av tomterna är fortfarande lediga.

Det är enkelt och smidigt att grunda ett företag i området. De lediga tomterna ligger inom detaljplaneområde och har färdig kommunalteknik. Väganslutningarna är lämpliga för specialtransporter och fjärrvärme är också under planering.

Bekanta dig med Korsholms kommuns tomter för cirkulär ekonomi