Förhandsröstning utomlands

Om du befinner dig utomlands under valet kan du rösta på förhand vid de finländska beskickningar eller deras verksamhetspunkter som Statsrådet har utsett.

Förhandsröstning ordnas den 17–20.1 och i den möjliga andra omgången 31.1–3.2. På vissa förhandsröstningsställen är det möjligt att rösta under alla fyra dagar, men de flesta av förhandsröstningsställena utomlands ordnar förhandsröstning endast under vissa dagar.

En förteckning över finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid presidentvalet finns på adressen www.valfinland.fi.