Kvevlax företagscenter

Några kilometer norr om Fågelbergets företagscenter, bekvämt invid Europaväg 8, ligger ett tättbebyggt företagscenter omfattande ca 7 hektar. En naturgasledning från Stormossen till Kvevlax gör det möjligt för centrets företag att utnyttja biogas i sin verksamhet. Avstånden till hamnen i Vasa är 15 km, till Vasa flygfält 21 km samt till järnvägsstationen i Vasa 13 km.