Näringslivsrådet

Verksamhetsområde och uppgifter för näringslivsrådet

Näringslivsrådet är ett rådgivande organ för att främja och utveckla samarbetet mellan kommunen, företagarorganisationerna och företagarna.


Näringslivsrådets uppgift är

  1. att främja och utveckla samarbetet mellan kommunen och kommunens näringsliv genom en aktiv dialog med olika kommunala organ
  2. att ta initiativ och göra framställningar samt ge utlåtanden i frågor som är av betydelse för företagarna inom kommunen
  3. att följa med näringslivets behov och ta initiativ och göra framställningar samt ge utlåtanden och rekommendationer i näringslivsärenden
  4. att ge utlåtanden som gäller utvecklingen av näringslivet i Korsholm i de ärenden som berör planläggningen av kommunens företagscenter
  5. att bevaka att viktiga frågor för kommunens näringsliv beaktas i alla organs verksamhet och att näringslivsrådets sakkunskap förmedlas till dessa organ