Phoenix

Vad är Phoenix?

Phoenix är en verksamhet för unga i åldern 16-29 som är skrivna i Korsholm. I år arrangeras Phoenix 3-20.6 kl. 9-15 av Fritid & Kultur i Korsholms kommun. Under den första veckan hålls informations- och diskussionstillfällen kring vardagssaker som berör unga personer som t.ex. att flytta hemifrån, att söka jobb, hur man tar hand om sig själv o.s.v. Under de två sista veckorna har alla deltagare arbetspraktik, vilket innebär att man får testa på att arbeta ute på fältet inom kommunen.

Varför delta i Phoenix?

Phoenix erbjuder möjlighet att upprätthålla dygnsrytmen och behålla vardagsrutinen samt få en meningsfull sysselsättning även under sommarlovet. Under den första veckan går vi bland annat igenom hur man söker jobb och vad man behöver kunna när man flyttar hemifrån, samt trygghet och säkerhet i hemmet. Vi lär oss även att hantera vår ekonomi och vart man vänder sig om man behöver hjälp med något. Dessutom funderar vi på vad vi behöver för att må bra psykiskt och fysiskt. Vi kommer även att bjuda in sakkunniga inom olika områden, t.ex. ekonomirådgivare, hälsovårdare och uppsökande ungdomsarbetare.

Genom arbetspraktiken vill vi erbjuda ungdomarna arbetserfarenhet. Vi strävar till att ungdomarna skall få testa på varierande arbeten och även arbeten som kan höra till ungdomarnas kommande yrkesbransch. Arbetspraktiken sker inom Korsholm med omnejd.

Vad mera?

Den första veckan träffas vi vid Korsholms högstadium. Deltagarna får ett arvode som betalas ut mot redovisad närvaro. Lönen är 500€ om man deltar i varje tillfälle. Vid frågor eller funderingar är det bara att ta kontakt!

Vill du delta?

Skicka ett sms/WhatsApp/mejl och skriv att du är intresserad samt varför du anser att du skulle ha nytta av att delta i Phoenix, så tar vi kontakt med dig så fort som möjligt.

För att kursen skall ordnas behövs minst åtta stycken deltagare.

Sista ansökningsdag 29.4!