Kommunikation

Kommunen producerar en hel del informationsmaterial. Kommuntidningen Korsholm informerar utkommer tre gånger per år. Här hittar du också annat informationsmaterial om Korsholm.