Korsholms bildningscampus

Korsholms kommunfullmäktige beslöt 14.3.2022 att investera 32,6 miljoner i ett nytt bildningscampus i Smedsby. Investeringen fördelas på åren 2022–2027.

Arbetet med Smedsby bildningscampus började redan år 2014. Bildningscampuset i Smedsby blir en helhet för barn och elever från småbarnspedagogik upp till årskurs 9 på både finska och svenska samt Korsholms gymnasium.

Kommunens byggherreingenjör för husbyggnad är projektkoordinator Erik Rönnqvist. Huvudplanerare är Anders Höglund från arkitektbyrå Laaja Oy.

Kommunen informerar kontinuerligt på denna sida och via sociala medier om hur projektet fortskrider.

”Smedsby bildningscampus är kommunens genom tidernas största husbyggnadsinvestering.”

Ben Antell, teknisk chef

Korsholms kommun och Lujatalo undertecknade entreprenadkontraktet för Korsholms bildningscampus 13.6.2023

Korsholms kommun och Lujatalo undertecknade den 13.6 entreprenadkontraktet för bygget av Korsholms bildningscampus skede 1.

Gruppbild av fem män.

Nu kan campusbygget äntligen komma igång. Planeringen har redan inletts, berättar projekteringsingenjör Erik Rönnqvist.

– Arbetet på byggarbetsplatsen inleds i början av juli, säger Juha Sainio, arbetschef på Lujatalo.

På bilden från vänster projekteringschef Timo Juolevi, A-Insinöörit, projekteringsingenjör Erik Rönnqvist och tekniska direktören Ben Antell, Korsholms kommun och arbetschef Juha Sainio samt regionchef Nils-Håkan Nyman, Lujatalo Oy.

Byggprojektet Korsholms bildningscampus är kommunens genom tiderna största husbyggnadsprojekt.