Korsholms bildningscampus

Korsholms kommunfullmäktige beslöt 14.3.2022 att investera 32,6 miljoner i ett nytt bildningscampus i Smedsby. Investeringen fördelas på åren 2022–2027.

Arbetet med Smedsby bildningscampus började redan år 2014. Bildningscampuset i Smedsby blir en helhet för barn och elever från småbarnspedagogik upp till årskurs 9 på både finska och svenska samt Korsholms gymnasium.

Kommunens byggherreingenjör för husbyggnad är projektkoordinator Erik Rönnqvist. Huvudplanerare är Anders Höglund från arkitektbyrå Laaja Oy.

Kommunen informerar kontinuerligt på denna sida och via sociala medier om hur projektet fortskrider.

”Smedsby bildningscampus är kommunens genom tidernas största husbyggnadsinvestering.”

Ben Antell, teknisk chef

Korsholms kommun och Lujatalo undertecknade entreprenadkontraktet för Korsholms bildningscampus 13.6.2023

Korsholms kommun och Lujatalo undertecknade den 13.6 entreprenadkontraktet för bygget av Korsholms bildningscampus skede 1.

Gruppbild av fem män.

Nu kan campusbygget äntligen komma igång. Planeringen har redan inletts, berättar projekteringsingenjör Erik Rönnqvist.

– Arbetet på byggarbetsplatsen inleds i början av juli, säger Juha Sainio, arbetschef på Lujatalo.

På bilden från vänster projekteringschef Timo Juolevi, A-Insinöörit, projekteringsingenjör Erik Rönnqvist och tekniska direktören Ben Antell, Korsholms kommun och arbetschef Juha Sainio samt regionchef Nils-Håkan Nyman, Lujatalo Oy.

Byggprojektet Korsholms bildningscampus är kommunens genom tiderna största husbyggnadsprojekt. 

Byggstart i juli 2023

Bygget av Korsholms bildningscampus inleddes i början av juli 2023. Då anlände grävmaskiner och lastbilar till bygget. Under sensommaren skedde massabyte och fyllning av bärande lager.

Lujatalo är entreprenör för skede 1 av bygget. I skede 1 byggs den nya D-byggnaden som ska inrymma nya undervisningsutrymmen för Korsholms högstadium och Mustasaaren Keskuskoulu. Byggnaden ska stå klar till skolstarten 2025.

Projektledare från kommunens sida är projekteringsingenjör Erik Rönnqvist.

De första elementen anlände i november 2023

I början av hösten inleddes betonggjutningarna som pågick dagligen i två månaders tid. De första elementen anlände i november.

Bild från september 2023.