Undervisning utanför skolan

Aktiviteterna ordnas utgående från ekonomiska möjligheter. På grund av rådande epidemiläge ordnar skolan inte några gemensamma aktiviteter där skolans alla elever är samlade. Vi följer med epidemiläget och de rekommendationer som kommer.

Under normala omständigheter brukar vår skola delta i och ordna bl.a:

 • Skolidrott för åk 1-6 på kommunal-, distrikts- finlandssvensk- och nationell nivå.
 • Skolans gemensamma idrottsdagar, t.ex. friidrott, fotboll, brännboll, rinkbandy
 • Cykel- och skidutfärder
 • Skiddag vid Sportstugan i Solf
 • Orientering i samarbete med Solf IK
 • Naturskolans fadderverksamhet
 • Exkursioner och studiebesök i närmiljön
 • Teaterbesök till Wasa teater
 • Adventsandakt och lykttåg till Solf kyrka
 • Påskvandring eller skolandakt inför påsk
 • Simhallsbesök 2ggr/läsår/elev
 • Skolutfärder
 • Stafettkarnevalen
 • Skolmusik
 • Programmet Företagsbyn i Vasa (åk 6)
 • Lägerskola (åk 6)

Under läsåret deltar skolans elever, om möjlighet erbjuds, i evenemang, program och tillställningar som ordnas av intresseorganisationer, föreningar, företag och YLE.