Undervisning utanför skolan

Exempel på undervisning utanför skolan. Aktiviteter ordnas utgående från ekonomiska möjligheter.

 • Skolidrott för åk 1-6 på kommunal-, distrikts- finlandssvensk- och nationell nivå.
 • Skolans gemensamma idrottsdagar, t.ex. friidrott, fotboll, brännboll, rinkbandy
 • Cykel- och skidutfärder
 • Skiddag vid Sportstugan i Solf
 • Orientering i samarbete med Solf IK
 • Naturskolans fadderverksamhet
 • Exkursioner och studiebesök i närmiljön
 • Teaterbesök till Wasa teater
 • Adventsandakt och lykttåg till Solf kyrka
 • Påskvandring eller skolandakt inför påsk
 • Simhallsbesök 2ggr/läsår/elev
 • Skolutfärder
 • Stafettkarnevalen (åk 6)
 • Skolmusik
 • Programmet Företagsbyn i Vasa (åk 6)

Under läsåret deltar skolans elever, om möjlighet erbjuds, i evenemang, program och tillställningar som ordnas av intresseorganisationer, föreningar, företag och YLE.