Öjskatsleden

Längd: Leden är 5,1 km och blir 10,2 km tur-retur.

Märkning: Leden är utmärkt med blåa punkter och pilar i naturen.

Start och parkering: Leden startar från norrändan av byn vid Tåning (63.2454251, 21.9258751). Parkeringsmöjligheter finns vid samfällighetens båthamn vid Kalkmagasinet (63.2449409, 21.9296705).

Anvisning: När du anländer ska du köra längs Österhankmovägen och svänga till höger vid Österhankmovägen 900, där det finns skyltar för parkering och minnesmärke. Kör 100 meter framåt, d.v.s. ända ner till hamnen och parkera bilen där. Promenera tillbaka till Österhankmovägen och gå ännu 100 meter framåt längs vägen du körde på. Leden börjar på vänster sida och vid startplatsen finns karta och anvisningar.

Service: Längs leden finns en rastplats med vindskydd och i slutet av leden finns en grillplats med bänkar. Ved finns vid platsen.

Upprätthållare: Bengt Sandström (leden) och Österhankmo samfällighet r.f. (parkeringsplats och grillplats).

Karta Öjskatsleden.
Startplats Öjskatsleden.
Parkeringsplats Öjskatsleden.