Planläggningsprogram och planläggningsöversikt

I planläggningsöversikten presenteras de viktigaste generalplanerna och detaljplanerna samt övriga regionala markanvändnings- och trafikplaner som berör kommunen och som kommunen deltar i.

Planläggningsöversikt 2024

Planläggningsprogram 2024-2028