Revidering av Björkö-Replot stranddelgeneralplan

Kontaktperson: Anne Holmback, planläggare
På grund av behov av tilläggsinventeringar och -utredningar, vilka utförs under år 2023 och 2024, har planens tidtabell framflyttats.

Program för deltagande och bedömning, uppdaterat 29.6.2023


Skede: Utkast var framlagt 8.1.–6.2.2020 ( MBF 30§)

Ett program för deltagande och bedömning var framlagt 3.1–1.2.2018 (MBL 63).