Detaljplan för kvarter 37-40 i Solf med tillhörande allmänna områden

Kontaktperson: Jim Åkerholm, planläggare
Skede: Ett program för deltagande och bedömning var framlagt 27.2-27.3.2024 (MBL 63 § ).