Principer för skiftesvård

Korsholm kommuns principer för skiftesvård vid Böle daghem

Skiftesvård är en av kommunen ordnad särskild service. Subjektiv rätt till skiftesvård inom småbarnspedagogiken finns inte. Arbetsgivarens intyg över förälderns arbetstider bör bifogas till ansökan om småbarnspedagogik. 

 • Böle daghems öppettider vardagar är kl. 6.30–17. Daghemmet har öppet BARA enligt reserverade vårdtider. Personalen är alltså inte alltid på plats hela tiden. Med skiftesvård avses vård vardagar före kl. 6.30 och efter kl. 17 samt vård under lördagar, söndagar och nätter. Rekommenderas att barn som behöver nattvård kommer i dagvård senast kl. 20.
 • Rätt till skiftesvård har familjer där ensamstående förälders eller båda föräldrarnas/sambos heltidsanställning (enligt det arbete som man har huvudsakligen) är regelbundet skiftesarbete. Man har inte rätt till skiftesvård på grund av t.ex. extrajobb, hobbyn eller kurser vid sidan av det huvudsakliga arbetet. Barnet har rätt till skiftesomsorg om de yrkesinriktade heltidsstudierna sker på kvällstid. 
 • Båda föräldrarnas arbetstid beaktas. Detta innebär att båda vårdnadshavarna måste vara i arbete samtidigt för att barnet ska ha rätt till skiftesomsorg. Barnets vårdtid = föräldrarnas arbetstid + resor. Föräldrarna bör se till att barnets vårdtid inte blir oskäligt lång. En vårddag får pågå oavbrutet högst 10 timmar. 

  Barnet ska ha minst 2 lediga dagar i veckan eller 8 lediga dagar i månaden. Dessutom ska barnet ha ledigt från dagvården under föräldrarnas semester och lediga dagar. Föräldern har rätt till vila efter nattskift och bör hämta sitt barn från dagvårdsplatsen senast kl. 15 dagen efter att barnet sovit över på daghemmet. I fall barnet inte har nattvård och någondera föräldern arbetat natt och sover hemma så får barnet vara i vård normalt mellan kl. 6.30–17.
 • Måltider som serveras är beroende av barnets vårdtid.
  • Frukost serveras ca kl. 8.
  • Lunch serveras ca kl. 11.
  • Mellanmål serveras ca kl. 14.
  • Middag kl. 17, serveras de barn vars vårdtid är senare än kl. 18.
  • Kvällsmål serveras de barn vars vårdtid är senare än kl. 20.

   Om måltiderna inom småbarnspedagogiken inte infaller under barnets vårdtider, är det föräldrarna som ansvarar för barnets måltider. 
 • Föräldrarna ska meddela vårdbehovet via Päikky senast på söndag 7 kalenderdagar innan veckan i fråga börjar, t.ex. vårdbehovet för hela vecka 40 meddelas senast på söndag vecka 38 kl. 24. Om förändringar i vårdbehovet meddelas med kortare varsel, erbjuds vård om det är möjligt enligt personalresurs och fastslagen arbetsturlista för personalen inom småbarnsfostran. De på förhand reserverade vårddagarna räknas in i det avtalade antalet vårdtimmar när avgiften för småbarnspedagogiken räknas. Vårdnadshavarna ska komma med arbetsschemat som de får av sin arbetsgivare till småbarnspedagogikens daghem. Föräldrarna ansvarar själva för ordnandet av sitt barns vård vid plötsliga förändringar i småbarnspedagogikens vårdbehov. 
 • Föräldrarna är skyldiga att meddela om förändringar i arbetsförhållandena. Om behovet av skiftesvård förändras till dagsbehov och endast under vardagar, erbjuds en annan plats inom småbarnspedagogiken. Behovet av skiftesvård uppdateras kontinuerligt varje vår.